Snimanje kanalizacije od Ø50 do Ø1000

Snimanje kanalizacije kamerom - Ispitivanje kanalizacione mreže

 

Snimanje kanalizacije, bilo fekalne, kišne ili tehničke predstavlja snimanje unutrašnjosti kanalizacionih cevi specijalnim kamerama.

Snimanje kanalizacije se uglavnom radi iz dva razloga:

  • Snimanje kanalizacije u cilju prevencije kvarova i zagušenja

  • Snimanje kanalizacije u cilju otkrivanja uzroka problema curenja ili zagušenja kanalizacionih cevi

Snimanje kanalizacije u cilju prevencije predstavlja ispitivanje uglavnom novopostavljenih kanalizacionih cevi radi utvrđivanja da li je možda došlo do nekog nenamernog oštećenja ili deformiteta na kanalizacionim cevima prilikom postavljanja. Takođe se snimanje kanalizacije radi i da bi se osiguralo da u cevima nema ostataka od materijala ili nekih drugih prepreka za normalno funkcionisanje.

Preventivno snimanje kanalizacije se radi i zbog utvrđivanja strukturne stabilnosti i upotrebljivosti, kao i zbog provere i utvrđivanja nagiba kanalizacionih cevi prema gravitacionim odvodima. Snimanjem kanalizacije se može tačno utvrditi da li su kanalizacione cevi postavljene prema projektu i prema standardima gradnje.

Za snimanje kanalizacije se koriste samohodne kamere koje mogu ispitivati kanalizacione cevi od Ø50 do Ø1000 raznih namena (kišna, fekalna, tehnička), uz mogućnost usmeravanja sočiva kamere na sve strane. Nakon snimanja kanalizacije naručiocu se dostavlja CD sa snimkom, izveštaj sa kodovima, grafikonima, komentarima i zapažanjima inspekcije.

Sama svrha kanalizacije (prenos otpadnih i najčešće toksičnih materija) i uticaj nepravilnog rada na okruženje u kojem se ona nalazi (zakopana pod zemljom, u betonu, ...), kao i na zdravlje ljudi može biti veoma negativan. Do poremećaja u funkcionisanju kanalizacije često dolazi usled nepravilne i neadekvatne eksploatacije.

Snimanjem kanalizacionih cevi se lako otkriva uzrok problema koji dovodi do neželjenog funkcionisanja cevovoda koji se naknadnom intervencijom vodoinstallatera može vratiti u režim ispravnog funkcionisanja.